Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Spekülatif Düşünme
Spekülatif Düşünme
Spekülatif Düşünme

Bağlantılı Yazılar

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

Genelde toplum, insan ve dünyaya ilişkin konular gözlem ve deneylerin ötesinde kavramsal bir bağlamda kuramsal olarak yorumlanırsa bu tür düşünme biçimlerine spekülatif düşünme felsefesi denir.

20. yüzyılın ikinci önemli felsefe eğilimi ise analitik felsefelerdir. Genelde duyumu, mantık ilkelerini, yada dili temel alarak bilim ve felsefe önermelerinin çözümlenmesine kendisini verir.

20. yüzyılın üçüncü eğilimi ise genelde yeni olguculuk adı altında toplanır.

Bilimdeki gelişmeleri göz önünde bulunduran bilimsel felsefedir. Farklı bağlamlar ve çeşitlemeler içeren bu bilim ve teknoloji felsefelerini yapan pek çok kimse aslında bilim adamı olup kendi uğraş alanlarının sınır problemlerini felsefeye taşımışlardır.
20. yüzyıl düşünce akımları 3. Bölümde incelenmiştir.


KURGUSAL FELSEFELER
A- Metafizik Kurmalar Olarak Bağımsız Felsefeler
- Henry Bergson ve Sezgicilik Felsefesi
- Edmunt Husserl ve Fonomenoloji Felsefesi
- Nicolai Hartman ve Yeni Ontoloji
- Max Scheler ve Felsefi Antropoloji yada İnsan Felsefesi
B- Varoluş Kavramından Varoluşçuluk Düşüncelerin
- Martin Heidegger ve Varoluşçu Ontoloji
- Jean-Paul Storte ve Fenomolojik Ontolojik Varoluşçuluk
- Gabriel Morcel ve Varoluşçu Din Anlayışı
C- Frankfurt Okulu ve 20. Yüzyılla Yeni Marksizm Açısından Bakış
- Thedor W. Adermo ve Eleştirel Toplum Kuramı

En Çok Okunanlar

06 | Sıfat Sıfat
13 | Panel Panel
17 | Zamir Zamir